Όροι Επιστροφών

Επιστροφή στο eShop

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;

Η Εταιρεία μας και οι συνεργαζόμενες εταιρείες Μεταφορών και Διανομών καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων. Ωστόσο, ενδέχεται λόγω του εύθραυστου ορισμένων προϊόντων να προκληθεί ζημιά σε αυτά. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλείστε να μην τα πετάτε και να ακολουθήσετε την κατωτέρω διαδικασία. Για την ταχύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση σας, σας συστήνουμε να ελέγχετε τα προϊόντα σας, αμέσως κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με κάποιο από τα προϊόντα που παραλάβατε (ελαττωματικό) ή με την παραγγελία σας (ελλιπές ή λάθος προϊόν)

Εάν επιθυμείτε την επιστροφή, αντικατάσταση και επαναποστολή του θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα ζητούμενα στοιχεία και το συγκεκριμένο αίτημά σας, στη σχετική φόρμα Επιστροφής που βρίσκεται πιο κάτω, εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του/ων προϊόντος/ντων. Τα προϊόντα που επιστρέφονται στις εγκαταστάσεις μας (Tuckshop Λεωφόρος Δημοκρατίας 84 Τ.Κ. 68132 Αλεξανδρούπολη), με δική σας επιβάρυνση, θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται μέσα στο δέμα με την απόδειξη της παραγγελίας σας ή κάποιο έγγραφο που να αναφέρει τον αριθμό της παραγγελίας σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε γρήγορα την επιστροφή σας.

*Η πίστωση σας μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο με την χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που είχε καταχωρηθεί και στην φόρμα επιστροφής που έχετε αποστείλει. Απαιτείται η είσοδος σας (login) ή η εγγραφή σας (register) με το email αυτό στο ηλεκτρονικό καταστημά μας www.tuckshop.gr. Η αξιοποίησή της γίνεται στην αμέσως επόμενη παραγγελία σας, κατά την οποία το ποσό (της πίστωσης) θα αφαιρείται αυτόματα από το συνολικό ποσό πληρωμής της νέας παραγγελίας σας. Θα ενημερωθείτε με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για το πιστωτικό σας, το οποίο θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.

Το κόστος επιστροφής των προϊόντων, επιβαρύνεται ο αποστολέας – υπαναχωρών καταναλωτής.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, δεν θα παραλαμβάνουμε τα προϊόντα και θα τα αποστέλλουμε πίσω σε εσάς με χρέωση παραλήπτη.

(Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Εταιρεία θα προβεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής της φόρμας Δήλωσης Υπαναχώρησης, σε επιστροφή των ποσών που μας έχετε καταβάλλει (αξία προϊόντος και τυχόν έξοδα παράδοσης με τα οποία έχετε επιβαρυνθεί). Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή ή, κατ’ επιλογήν σας, με πίστωση* του ποσού αυτού στον προσωπικό σας λογαριασμό στο διαθέσιμο προς χρήση σε επόμενες αγορές σας  (δείτε αμέσως κατωτέρω). Σε κάθε περίπτωση δεν θα επιβαρυνθείτε με τυχόν έξοδα επιστροφής των χρημάτων σας. Η Εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή των χρημάτων, μέχρις ότου λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρι ότου εσείς παράσχετε βέβαιες αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα προϊόντα, όποιο από τα δυο συμβεί πρώτο.

Ο Πελάτης ευθύνεται για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιοριστεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των προϊόντων, στο διάστημα μέχρι τη Δήλωση Υπαναχώρησης.

Η κατά τα ως άνω Υπαναχώρηση δεν αφορά σε αποδεδειγμένα ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει αποδεδειγμένα έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις (αναλόγως της φύσης των προϊόντων –για τις εγγυήσεις δείτε ανωτέρω-) και τις διατάξεις περί πώλησης της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Ελαττωματικά προϊόντα: Οι επιστροφές γίνονται δεκτές στις ημέρες και ώρες  Επιστροφής Ελαττωματικών Προϊόντων. Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν είναι Ελαττωματικό και το ελάττωμά του είναι κατασκευαστικό, μπορείτε να ζητήσετε αντικατάσταση με το ίδιο προϊόν (αν είναι διαθέσιμο) ή εάν έχετε χάσει την εμπιστοσύνη σας στο προϊόν, να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης.

Υγιή προϊόντα: Οι επιστροφές υγιών προϊόντων, γίνονται δεκτές σύμφωνα με την πολιτική αλλαγών υγιών προϊόντων της Εταιρείας,για την αγορά προϊόντων ισόποσης αξίας. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται άρτια, στην κατάσταση που έχουν παραληφθεί, πλήρη,  χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι άρτια και σε μεταπωλήσιμη κατάσταση.

 Επιστροφές προς αντικατάσταση Εποχιακών Ειδών δεν γίνονται δεκτές

 Τέλος, δεν γίνονται δεκτές επιστροφές Υγιών προϊόντων σε ανοιγμένες συσκευασίες, βιβλία, αμπαλάζ, τρόφιμα, μπαταρίες και ιπτάμενα παιχνίδια. Επίσης δεν επιστρέφονται καλλυντικά & είδη υγιεινής με εξαίρεση ασφαλισμένες/σφραγισμένες συσκευασίες και εφόσον ελεγχθούν από τον υπεύθυνο επιστροφών.

Τελικές Διατάξεις

Η Εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες της για τη δυνατότητα της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) που τυχόν έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, κάνοντας χρήση των αναγνωρισμένων πιστοποιημένων φορέων ΕΕΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας (Οδηγία 2013/11/ΕΚ). Πρόκειται για μία μέθοδο εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) με τη διαδικασία OnlineDisputeResolution-ODR στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΗΕΔ, που είναι ένας διαδραστικός διαδικτυακός τόπος, ο οποίος αποτελεί ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές και προμηθευτές (εμπόρους), που επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών τους, για εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές.

Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μας και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr για την εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς.

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ ορίζει ένα σημείο επαφής ΗΕΔ, το οποίο παρέχει υποστήριξη για την χρήση της πλατφόρμας ΗΕΔ.

Στην Ελλάδα ως σημείο επαφής ΗΕΔ έχει οριστεί (με την ΚΥΑ 70330/2015) το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας – ΕΚΚ (Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, ΤΚ 11 471, Αθήνα, τηλ. +30 2106460284, φαξ:  +30 2106460784 www.eccgreece.gr, email: info@eccgreece.gr.

Στην Ελλάδα οι πιστοποιημένοι φορείς ΕΕΔ είναι: Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html),  Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών (https://hobis.gr/), Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ADRPOINT ΙΚΕ (https://www.adrpoint.gr/), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (Ε.Ι.Ε.Σ.) (http://www.europeanresolution.com/), Ινστιτούτο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών – startADR (https://startadr.org/)

 

 

Φόρμα διαχείρησης παραγγελίας

Η παρούσα φόρμα αφορά την διαχείριση της παραγγελίας σας, που έχετε ολοκληρώσει στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.

Εφόσον η κατάσταση της παραγγελίας σας είναι ακόμα “Εκκρεμής” (Δεν έχει επεξεργαστεί) θα μπορείτε να προχωρήσετε σε ολική Ακύρωσή της.

Εφόσον όμως η παραγγελία έχει ήδη επεξεργαστεί ή έχει αποσταλεί, τότε μπορείτε να προχωρήσετε σε μερική ή ολική Επιστροφή των προϊόντων. Σε αυτήν την περίπτωση, μόλις λάβουμε τη Φόρμα Επιστροφής-Έλλειψης, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας εντός 2 εργάσιμων ημερών έτσι ώστε να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία Επιστροφής.

 

Παρακαλώ εισήγαγε τον Κωδικό Παραγγελίας (πχ. #000809) όπως απεικονίζεται στο ευχαριστήριο Email της παραγγελίας είτε στο Ιστορικό Παραγγελιών στο Λογαριασμό σου. Επίσης εισήγαγε όποιο τηλέφωνο έχεις καταχωρήσει στην παραγγελία, είτε κινητό είτε σταθερό.

 

Σημειώστε τον αριθμό παραγγελίας σας